Spring til indhold
Luk

Samarbejdsaftaler


Samarbejdsaftale mellem Familieambulatoriet, Odense Universitetshospital og Odense Kommune om gravide med misbrug af rusmidler.

Samarbejdet skal forebygge medfødte, rusmiddelrelaterede skader og sygdomme hos børn samt sikre en tidlig og helhedsorienteret indsats over for familier med rusmiddelproblemer.

I samarbejdet indgår:
  • Familieambulatoriet, OUH
  • sundhedsplejersker, Odense Kommune
  • børn- og ungesocialrådgivere, Odense Kommune
  • visitatorer fra Socialcentret, Odense Kommune
  • behandlere fra Alkoholbehandlingen, Stofbehandlingen og Ungeafdelingen, Behandlingscenter Odense, Odense Kommune

Entreprenøraftaler med Kerteminde og Nordfyns kommuner.